Asfaltiranje goričkih puteva


Utorak, 11. listopada 2016.

Na održanoj 20. sjednici Gradsko je vijeće jednoglasno prihvatilo izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi kojom se omogućava sudjelovanje vlasnika klijeti u financiranju asfaltiranja nerazvrstanih šljunčanih puteva u vinogradarskim predjelima.

Prema usvojenom modelu Grad će zajedno s vlasnicima klijeti gdje se za to iskaže interes izvršiti asfaltiranje određenih dionica. I to po modelu pola troškova na teret gradskog proračuna, a druga polovica na teret zainteresiranih vlasnika kojima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

Ova mjera izazvala je znatan interes, te je već postavljen jedan zahtjev dok je drugi u najavi, a riječ je o kraćim dionicama.

Trenutno vlada najveći interes za asfaltiranje predjela Malog i Velikog kostanja, te dionice koja spaja DC2 i raspelo Crni Jezuš. Grad poziva vlasnike klijeti da se međusobno organiziraju i naprave popis zainteresiranih na navedenim lokacijama radi utvrđivanja adekvatnosti interesa koji mora iznositi minimalno 50% ukupne investicije. Dionica Mičetinac do raspela Crni Jezuš dužine je 1.850 m, a dionica Crni Jezuš do repetitora 1.660 m s odvojcima za predio Kostanj 1 i Kostanj 2 od po 400 m svaki.

Prosječna širina asfaltnog zastora iznosila bi oko 2,5 m, a ovisno o potrebnoj pripremi podloge cijena dužnog metra dionice kretala bi se od 180 do 200 kuna.

Obzirom da na ovim područjima ima velik broj klijeti i da postoji interes vlasnika, izvjesno je da će putem ovog modela biti na trajan i kvalitetan način rješeno pitanje održavanja nerazvrstanih cesta. Grad je izvršio snimanje i ucrtavanje svih nerazvrstanih cesta u vinogradarskim predjelima, a trenutno je u izradi projekt, tako da je realizacija moguća odmah nakon što vlasnici klijeti osiguraju potrebnih pola sredstava. Sadašnje cijene asfalta su na najnižim razinama i kreću se oko 60 kuna po metru kvadratnom nosivog sloja debljine 6 cm, te je stoga potrebno brzo djelovanje.

Ove dionice nije moguće asfaltirati iz EU sredstava radi sistema bodovanja, ali se EU sredstva očekuju za dionicu Mičetinac- Čepelovac koja prema pravilniku o bodovanju ima veće mogućnosti odobrenja sredstava.