Asfaltirane ulice u kvartu Novo Selo


Subota, 10. rujna 2016.

Nakon što su završili radovi na pripremi posteljice u svrhu sanacije dotrajalog kolnika u ulicama Kralja Petra Krešimira i Kneza Branimira završeni su i radovi sanacije oštećenja i presvlačenje čitave prometne površine novim asfaltom.