Autoput kroz vinograde: nastavlja se asfaltiranje i uvodi se pojačano održavanje goričkih puteva za pojedina područja


Utorak, 17. rujna 2019.

Na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je donesena odluka o pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta.

Podsjećamo da je ovaj vikend održan sastanak vinogradara na Belevinama i  na Lončarevom bregu na kojima su se okupili zainteresirani vlasnici klijeti za asfaltiranje goričkih odvojaka na tim područjima.

Dogovoren je i rok od dva mjeseca kako bi se vinogradari organizirali i prikupili dovoljan iznos, a i svim vlasnicima klijeti na tim područjima bez obzira da li je uz njih već prošao asfalt uputit će se dopis da solidarno sudjeluju u sufinanciranju asfaltiranja preostalih odvojaka i klanaca na njihovom području.

Također je dogovoreno da na odvojcima gdje ima manje klijeti, a dionica za asfaltiranje je duga i nije moguće skupiti dovoljan iznos za asfaltiranje da će se na takvim područjima odrediti pojačano održavanje te će se nabiti tucanik.

-Ovakvo učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih. Stoga nastojimo u suradnji s vlasnicima kuća, klijeti i polja postići svoj dugoročni cilj, a to je da se u što skorije vrijeme asfaltiraju svi putevi i ceste gdje je to moguće i koje se intenzivno koriste za pristup vinogradima i poljima. Tamo gdje to nije moguće nastojat ćemo urediti ceste kroz pojačano održavanje- rekao je gradonačelnik.

-Upravo zato donosimo ovu odluku. Grad će na prijedlog vlasnika klijeti koji su spremni sudjelovati u pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta gdje je nagib ceste manji od 5%, a vlasnici su spremni sudjelovati u sufinanciranju radova u visini od 50%, staviti izvođenje tih radova u prioritet. Dok će se ceste s nagibom većim od 5% isključivo pojačano održavati na način da se kritične dionice asfaltiraju. Još jednom pozivamo sve vlasnike da se solidarno uključe u prikupljanje sredstava za preostale dionice kako bi se i one asfaltirale ili bar uključile u pojačano održavanje. Želja nam je u budućnosti kroz zajedničku suradnju s vinogradarima asfaltirati i povezati sve goričke puteve te i dalje raditi na povećanju smještajnih kapaciteta u našim klijetima i poboljšanju cjelokupne turističke ponude na našim brjegovima- rekao je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

Vlasnicima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.