Barbara Fuček- Leško doživotna počasna predsjednica Gradskog društva osoba s invaliditetom


Ponedjeljak, 8. siječnja 2018.

Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac prošli je tjedan održalo svoju redovnu izbornu skupštinu.

Dosadašnja dugogodišnja predsjednica i osnivačica udruge, Barbara Fuček - Leško, odlučila je da je vrijeme da se povuče i prepusti posao "mladima na kojima svijet ostaje", kako ona uvijek voli reći. Tako je udruga dobila novo vodstvo, a za predsjednika je izabran Mario Prelec.

Za dopredsjednike su izabrani Katica Rabađija i Ignac Marić, a izabrani su i novi članovi predsjedništva, nadzornog odbora i stegovne komisije.

Na prijedlog članova Skupštine, Barbara Fuček - Leško izabrana je za doživotnu počasnu predsjednicu društva. Njezini savjeti i nadalje će nam biti od velike pomoći, jer nije lako biti Barbarin nasljednik- rekla je tajnica društva Mirjana Šandor.

Svim izabranima prvi je čestitao gradonačelnik Hrvoje Janči, te je pohvalio rad društva i zahvalio se dosadašnjem vodstvu na odličnoj suradnji. - Izbor Barbare za doživotnu počasnu predsjednicu društva je samo mala zahvala za sve ono što je ona napravila za zajednicu i grad. Čitav svoj život posvetila je pomaganju drugima i radu za opće dobro, veliko je nadahnuće svima koji su u doticaju s njom, a od nje možemo puno naučiti o davanju i o pozitivnom stavu u životu i unutarnjoj snazi- rekao je gradonačelnik.

Barbara Fuček – Leško cijeli svoj život radili na promociji vrijednosti osoba s invaliditetom, izjednačavanju njihovih mogućnosti i na prevladavanju različitost. Čitav svoj radni vijek bila je aktivna u društvenom životu, te se angažirala u lokalnom udruženju sportaša s invaliditetom, a 1967. godine uključuje se i u rad Saveza za sport i rekreaciju invalida Hrvatske, koji kasnije mijenja ime u Hrvatski paraolimpijski odbor.

Godine 1980. sa grupom entuzijasta osnovala je Gradsko društvo invalida Đurđevac. Njenom inicijativom Đurđevac je među prvim gradovima u Hrvatskoj počeo raditi na sustavnom uklanjanju arhitektonskih barijera.

Sa svojim suradnicima i partnerima inicirala je i provela više od 50 značajnih projekata na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini o problematici osoba s invaliditetom. U svim programima i projektima bila je glavni motor i pokretač.

Za 50 godina kontinuiranog rada u sportu osoba s invaliditetom 2014. godine nagrađena je Zlatnom plaketom Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 2015. godine primila je i javno priznanje Nagrada za životno djelo Grada Đurđevca, a 2017. godine odlikovana je redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za osobite zasluge za razvoj, promicanje i unapređenje sporta i sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i u svijetu.