Centar dobio novo autobusno stajalište


Utorak, 3. studenoga 2015.

Postavljeno je novo autobusno stajalište na Trgu sv. Jurja ispred crkve. Centar grada do sada na toj strani ceste nije imao natkriveno autobusno stajalište za brojne putnike i učenike koji svakodnevno čekaju autobus. Putnici su se za vrijeme kiša sklanjali u obližnju turističku kućicu, a sada su napokon dobili natkriveno stajalište. Kao i što je planirano radovi su završili početkom ovog mjeseca.