Cjenik korištenja kolne – stočne vage u Đurđevcu


Četvrtak, 2. studenoga 2006.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca dalo je suglasnost Komunalijama d.o.o. Đurđevac na Cjenik korištenja  kolne – stočne vage u Đurđevcu, koja se nalazi na novoj lokaciji. Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 6/05.), poslovi upravljanja, organiziranja poslovanja i održavanja kolne - stočne vage povjereni su Komunalijama d.o.o. Đurđevac. CJENIK korištenja kolne – stočne vage u Đurđevcu       Red. br.  Naziv  Iznos  1.   Za prasad, janjad i kozliće do 30 kg   3,00 kune  2.   Za svinje, telad, ovce i koze   10,00 kuna  3.   Za bikove, krave i konje   15,00 kuna  4.   Vaganje tereta do 3t – bez težine vozila   20,00 kuna  5.   Vaganje tereta preko 3t – bez težine vozila   30,00 kuna  6.   Odvaga – vaganje praznog vozila   10,00 kuna   Komentirajte članak na forumu. (0 komentara)