Dimnjačar na području grada


Srijeda, 30. studenoga 2016.

Gradsko vijeće donijelo je odluku o dodjeli koncesije za dimnjačarske usluge za područje Grada Đurđevca na razdoblje od dvije godine.

Koncesija je dodijeljena trgovačkom društvu MLD- USLUGE iz Koprivnice kojemu će se građani moći obratiti vezano uz usluge čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje  na broj: 099/251-3626 ili na e-mail: mldusluge@gmail.com


Novi cjenik:

1) KRUTA I TEKUĆA GORIVA

- pojedinačne peći → 35,00 kn/dimnjaku x 1 puta godišnje = 35 kuna godišnje;

- centralne peći → 35,00 kn/dimnjaku x 1 puta godišnje = 35 kuna godišnje.

2) PLINSKA GORIVA

- pojedinačne peći → 35,00 kn/dimnjaku x 2 puta godišnje = 70 kuna godišnje;

- centralne peći → 35,00 kn/dimnjaku x 2 puta godišnje = 70 kuna godišnje.