Djelatnici MUP-a koji rade na izdavanju dokumenata od sada u zgradi Grada Đurđevca u bivšim prostorijama katastra


Srijeda, 3. srpnja 2019.

U bivše prostorije katastra u zgradi Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 1 svoje su urede, danas i službeno preselili djelatnici Policijske postaje koji rade na izdavanju osobnih dokumenata.

Do sada su službe za izdavanje dokumenata koje rade s građanima bile smještene u zgradi policije u centru, a sada su se privremeno preselili zbog projekta energetske obnove zgrade policije. Nakon njihovog preseljenja stvoreni su svi uvjeti za nesmetan početak radova na zgradi MUP-a u centru.

Od sada će prostore zgrade dijeliti sa Gradskom upravom, Poreznom upravom, Uredom državne uprave koji obuhvaća Matični ured, ured za obrtnike, udruge i branitelje, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ te Državnim inspektoratom čime će se građanima smanjiti vrijeme koje im je potrebno za prikupljanje dokumentacije.

Službe MUP-a za izdavanje dokumenata smjestile su se na prvi kat zgrade, a počinju raditi od sutra (četvrtak, 4. srpnja). Dnevno radno vrijeme im je od 7 do 15 sati, osim utorkom kada je to od 9 do 17 sati.