Djelatnici sudjelovali na edukaciji o provođenju postupaka javne nabave


Četvrtak, 21. rujna 2017.

Grad Đurđevac je u Gradskoj knjižnici organizirao edukaciju na temu provođenja postupka javne nabave, a na kojoj su sudjelovali svi djelatnici koji provode postupke javne nabave u Gradu, te gradskim ustanovama i tvrtkama.

Cilj je bio upoznati sudionike sa svim važnim propisima u području javne nabave, te novim izmjenama u Zakonu o javnoj nabavi. Prvi dan edukacije bio je posvećen upoznavanju osnovnih procedura i pravila za nabavu i ugovaranje, predstavljanje načina pokretanja javne nabave, te u kojim se slučajevima i koja vrsta postupka javne nabave primjenjuje.

Sudionici su bili upoznati sa svom natječajnom dokumentacijom, te su kroz radionicu prošli kroz postupak od pripreme dokumentacije do provođenja ugovora.

Drugi dan edukacije održat će se početkom listopada.