Dobivena građevinska dozvola za izgradnju trafostanice u predjelu Borik i Boričec


Srijeda, 24. siječnja 2018.

Nakon što su se vlasnici klijeti s predjela Borik i Boričec obratili Gradu Đurđevcu za pomoć oko rješavanja problema elektrifikacije Grad je krenuo u provedbu projekta elektrifikacije tog vinogradarskog predjela.

Pokrenut je javi poziv na koji se javilo preko 30 zainteresiranih za priključak, a kako ti predjeli nisu mogli dobiti priključke bez trafostanice Grad Đurđevac je sklopio ugovor s HEP-om za sufinanciranje izgradnje potrebne trafostanice vrijedne 400.000,00 kuna.

Grad sufinancira izgradnju trafostanice u visini 50% cijene izgradnje trafostanice dok preostali iznos do pune cijene izgradnje snose vlasnici vinograda.

Tijekom prošle godine pokrenut je postupak izgrade projektne dokumentacije, a prije par dana dobivena je i građevinska dozvola za izgradnju. Očekuje se da će trafostanica biti izgrađena u narednih dva mjeseca, a nakon završetka izgradnje svi zainteresirani vlasnici klijeti mogu podnijeti zahtjev za priključenje.

Zajedničkim angažmanom nastoji se priključiti što veći broj korisnika na postojeću mrežu gdje za to postoje uvjeti, te ujedno stvoriti preduvjete za priključenje tamo gdje trenutno ne postoji električna mreža.