Dopuna obavijesti osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva


Srijeda, 5. srpnja 2017.

U nastavku teksta možete pronaći upute za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

  1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju zahtjeva;
  2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u
    zahtjevu navesti:
    - katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
    - OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;
  3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu, dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju, priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

https://djurdjevac.hr/gradska-uprava/obavijest-fizickim-i-pravnim-osobama-na-koje-se-odnose-odluke-o-davanju-u-zakup-bez-javnog-poziva-na-koje-je-ministarstvo-poljoprivrede-dalo-suglasnost/