Đurđevac nabavio 7500 novih kanti za odvojeno prikupljanje otpada: građani svake godine sve više odvajaju otpad


Srijeda, 20. siječnja 2021.

Grad Đurđevac je u partnerstvu s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a ovaj je tjedan pristigla je prva pošiljka kanti za odvojeno sakupljanje papira, plastike i biootpada.

U prvoj pošiljci pristiglo je 2.500 kanti za odvajanje papira, a u narednim danima očekuje se doprema još 5.000 kanti za odvojeno prikupljanje plastike i biootpada. Kante će se podijeliti građanima s područja grada Đurđevca i prigradskih naselja što će znatno doprinijeti povećanju odvojeno sakupljenog otpada te će se tako smanjiti odlaganje komunalnog otpada na našem odlagalištu Peski.

Podsjećamo da je Grad Đurđevac preko ovog projekta prethodno nabavio 250 kontejnera za odvojeno sakupljanje papira, plastike, stakla, metala, tekstila i biootpada koji su postavljeni kod višestambenih zgrada i kod poslovnih subjekata, a postavljeni su i dodatni zeleni otoci na području grada i prigradskih naselja te na vinogradarskom području.

-Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje tri godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u 2021. očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije puni jer stiže manje količina komunalnog otpada- naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu, a sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira.

- Prijava zelenih projekata, koji doprinose očuvanju okoliša iznimno je važna jer se njima želimo ukazati na važnost gospodarenja otpadom na području Đurđevca. Paralelno s nabavom kontejnera i kanti za recikliranje, u tijeku su i  prvi radovi na projektu kompostane i sortirnice, a koji će zajedno zaokružiti priču odvajanja otpada u našem gradu – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i Grad Đurđevac ovom prilikom, još jednom zahvaljuju svim savjesnim građanima na dosadašnjem trudu u odvajanju otpada.