Đurđevac nastavlja sa Zelenim projektima: projekt sortirnice prošao sve faze provjere, očekuje se potpis ugovora


Nedjelja, 27. prosinca 2020.

Grad Đurđevac prijavio je projekt kojim će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica).

Projektni prijedlog Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu prošao je sve stepenice provjere te se čeka odluka o financiranju. U provjeri je utvrđeno da projekt udovoljava svim zahtjevima navedenih provjera te da je u skladu sa svim kriterijima prihvatljivosti, a uskoro se očekuje i potpis ugovora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.348.805,54 kn, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 4.546.484,70 kn, a Grad Đurđevac će financirati ostatak u iznosu 802.320,84 kn.

Izgradnjom Sortirnice koja će biti smještena na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te će se stvorit uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje.

-Sortirnica predstavlja još jedan korak u cjelovitom rješavanju gospodarenja otpadom u gradu Đurđevcu te zajedno s projektima kompostane i nabave vozila te spremnika za odvojeno prikupljanje otpada osigurava samostalnost i samodostatnost našeg sustava. Realizacijom ovih projekata dolazimo do cilja da budemo zeleni europski grad koji na odgovoran i održiv način gospodari otpadom - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.