Đurđevac planira dvije nove škole u Mreži škola: osnovnu školu za učenike s teškoćama u razvoju Đurđevac i Osnovnu glazbenu školu Đurđevac


Četvrtak, 14. studenoga 2019.

Vijećnici Gradskog vijeće grada Đurđevca na 24. sjednici Gradskog vijeća  jednoglasno su podržali Prijedlog Mreže osnovnih škola na području Grada Đurđevca.

– Nova mreža osobnih škola na području Grada Đurđevca je dio mreže škola na nacionalnom nivou, koje se donose na razini Ministarstva te to je preduvjet za financiranje novih izgradnji školskih objekata iz Europskih fondova. Europa sigurno neće financirati škole bez perspektive, iz tog razloga Ministarstvo je pokrenulo osnivanje nove mreže škola. To funkcionira tako da ćemo mi kao Grad dati prijedlog mreže škola Ministarstvu, da bi se to uvrstilo u nacionalni dokument – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Dodao je kako Đurđevac ima dobro uređenu mrežu škola, koja ostaje i dalje takva. Ostavljena je Osnovna škola Đurđevac koja obuhvaća naselja Đurđevac, Sveta Ana, Grkine i Severovci te područne škole.

– Dvije škole predviđene su za osnivanje. Jedna škola je Osnovna glazbena škola Đurđevac, koja bi bila šestorazredna osnovna škola koja bi radila u jednoj smijeni te bi pokrivala upisno područje Đurđevca i okolnih općina. Grad Đurđevac prijavio je projekt izrade projektne dokumentacije za glazbenu školu za financiranje iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja. Druga škola je Osnovna škola za učenike s teškoćama u razvoju Đurđevac. To će biti osmorazredna osnovna škola u jednoj smijeni. Znamo da trenutno naši učenici s teškoćama pohađaju Osnovnu školu Đurđevac i to u posebnim odjelima za učenike s teškoćama u razvoju. Mrežom škola predviđa se osnivanje nove škole – objasnio je gradonačelnik.

Gradonačelnik Janči je naglasio kako prema smjernicama Ministarstva optimalna škola je škola s 300 do 400 učenika. Dodao je kako OŠ Đurđevac ima oko 700 učenika te kako bi već sad mogli podijeliti škole na dvije škole, no zaključio je kako će Osnovna škola Đurđevac za sada ostati jedna škola jer za sada ima dovoljno mjesta u velikoj zgradi škole.