Đurđevac socijalno osviješten grad: oni najpotrebitiji će biti oslobođeni plaćanja odvoza otpada


Četvrtak, 21. studenoga 2019.

U cilju što boljeg informiranja podsjećamo građane s područja grada Đurđevca da se od početka nove godine primjenjuje novi cjenik Komunalnih usluga za odvoz miješanog komunalnog otpada, a koji je odobrilo Gradsko vijeće.

U novom cjeniku uvela se i nova socijalna kategorija. Sva domaćinstva koja su korisnici socijalne naknade ili imaju primanja manja od 1.200,00 kuna, a kojima je to jedina nekretnina, mogu podnijeti zahtjev i bit će oslobođeni plaćanja.

-Grad Đurđevac je prema Odluci o komunalnoj naknadi oslobodio svoje najpotrebitije građene od plaćanja komunalne naknade, a zahtjeve podnose na početku svake godine. Zapravo oslobođenje plaćanja odvoza otpada samo je nastavak ove mjere. Mi kao grad smo socijalno osviješteni i cilj nam je pomoći onima koji zbilja nemaju- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Kako bi se dodatno olakšao građanima proces podnošenja zahtjeva, građani neće morati podnositi dva zahtjeva, već će podnositi jedinstveni zahtjev u Gradskoj upravi od 2. siječnja do 31. siječnja za oslobođenje plaćanja komunalne naknade i odvoza otpada.