Đurđevački krovovi bit će puni pijetlova dok je za gradnju nove kuće na mjestu srušene osigurano sufinanciranje od 25 tis. kn


Utorak, 23. srpnja 2019.

Pijetao, odnosno picok, simbol je grada Đurđevca što svi znamo iz Legende o Picokima i napada Osmanlija na utvrdu Stari grad.

Gradsko vijeće je na jučerašnjoj sjednici vijeća jednoglasno podržalo odluku o komunalnom redu u koju su ugrađene brojne novine vezane uz uređenje i vizualni izgled grada.

Pijetao je obilježje i simbol grada, a jedna od mjera je upravo išla u tom smjeru.

– Ova odredba odnosi se na vlasnike stambenih i poslovnih objekata na području Grada, a predlažem da se uključe i klijeti. Radi se o priznavanju troškova kupnje stiliziranog pijetla odnosno sljemenjaka, u iznosu od 300 kuna. Vlasnik mora podnijeti zahtjev u Grad te priložiti račun uz njega, a isplata će se vršiti nakon postavljanja istog – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je dodao kako će i po ovoj zapravo turističkoj mjeri Đurđevac postati poznat. Mnoge kuće na našem području već krasi ovakav stilizirani pijetao, pa tako i našu turističku kućicu koja se nalazi na Trgu sv. Jurja.

-Ovom Odlukom propisuju se odredbe o uređenju naselja, o uređenju i korištenju javnih površina, o mjerama provođenja komunalnog reda, prekršajnim odredbama. Značajnije izmjene su energetska obnova stambenih zgrada gdje se prilikom energetske obnove višestambenih zgrada, posebnom odlukom, može se odobriti trošak stilsko-vizualnog obilježja, sukladno prostorno-planskoj studiji Grada Đurđevca, koji doprinosi ujednačavanju vizualnog izgleda zgrada na području Grada Đurđevca. Cilj je da sve višestambene zgrade, a spremno ih je deset za energetsku obnovu, dobiju neko stilsko obilježje i da se uklope u stilsku priču grada Đurđevca – rekao je.

Treća je izmjena oko stambenih objekata koji su upisani u registra zapuštenih stambenih objekata.

Grad Đurđevac potiče uklanjanje stambenih objekata upisanih u Registar zapuštenih stambenih objekata na području Grada Đurđevca s iznosom od 7.500,00 kuna, a do sada je uklonjeno stotinu takvih objekata te je sada donesena nadogradnja Odluke.

– Po novome kada vlasnik sruši postojeći objekt i pristupi gradnji novog objekta na toj parceli odobrava mu se dodatni iznos od 25 tisuća kuna, a isplata se vrši nakon izgradnje temelja objekta. Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu osobe koje grade kuće na mjestima srušenih zapuštenih objekata u potpunosti su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa– izjavio je Janči na Gradskom vijeću.