Đurđevački vatrogasci odrađuju 5. smjenu redovnog dežurstva na otoku Lastovu


Utorak, 1. rujna 2020.

Djelatnici đurđevačke Javne vatrogasna postrojbe i ove godine obavljaju redovna dežurstva na Jadranu.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, vatrogasci JVP Đurđevac upućeni su na petu smjenu redovnih dislokacija.

Na otok Lastovo upućeno je 6 vatrogasaca od čega su dva iz redova JVP-a Đurđevac, a smjenu odrađuju Dautanec Branko i Markač Andrej.

U tijeku 5. smjene do sada su zabilježene dvije intervencije gašenja požara otvorenog prostora koji su prouzročeni udarom groma. Zahvaljujući brzoj dojavi i  brzoj intervenciji vatrogasaca požari su brzo lokalizirani te nije došlo do zahvaćanja velike površine požarom.

Na dislokaciji  se nalaziti šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode, 200 litara pjenila i krovnim bacačem, kao i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija te dodatno kombi vozilo i vozilo za gašenje šumskih požara TAM 150.