E-propusnice: podsjećamo građane da je za izdavanje propusnica nadležan Županijski stožer civilne zaštite


Srijeda, 23. prosinca 2020.

S obzirom na brojne upite građana koji pristižu na mail Grada Đurđevca, podsjećamo građane da gradski Stožer civilne zaštite nije nadležan za izdavanje e- propusnica već Županijski stožer civilne zaštite Koprivničko- križevačke županije, a za iznimne slučajeve odlučuje Ravnateljstvo civilne zaštite.

Od danas, 23. prosinca zabranjeno je napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište. To se ne odnosi nužne djelatnosti i opskrbu, dnevne migracije, zaštitarske službe, dostavu lijekova, novinare, pacijente koji zahtijevaju medicinsku svrhu, putovanje s posla i na posao ako je to neophodno i ne može se obavljati od kuće, nužne osobe koje sprječavaju širenje covida-19 i diplomatsko osoblje, za što treba posjedovati ili valjanu iskaznicu kojom se dokazuje nešto od gore navedenog ili važeću propusnicu.

Zahtjevi za izdavanje propusnica ZA PACIJENTE KOJI ZAHTIJEVAJU MEDICINSKU SKRB ILI OSOBE RADI PUTOVANJA NA POSAO AKO JE OBAVLJANJE POSLA NEOPHODNO I NE MOŽE SE OBAVITI OD KUĆE  upućuju se županijskom Stožeru putem sustava e-propusnice.

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera: propusnice@kckzz.hr. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

Zabrana traje do 8. siječnja 2020. godine.

Detalje možete pronaći u  nastavku teksta: