Elektrifikacija i vodoopskrba vinograda


Srijeda, 3. kolovoza 2016.

Grad Đurđevac u suradnji s HEP-om izradio je pregled postojećih električnih mreža i plan moguće nove elektrifikacije na vinogradarskom području. Zajedničkim angažmanom želi se priključiti što veći broj korisnika na postojeću mrežu gdje za to postoje uvjeti, te ujedno stvoriti preduvjete za priključenje tamo gdje trenutno ne postoji električna mreža.

Vlasnici klijeti obratili su se Gradu za pomoć oko rješavanja problema elektrifikacije. Postoje dva veća područja gdje ne postoje uvjeti za priključak i to u predjelu Borika i Boričeca na području Suhe Katalene, te na predjelu Plačibrega i Gradina na području Budrovca, stoga je potrebno izgraditi novu trafostanicu.

Grad je stupio u kontakt s vlasnicima OPG-ova i u neposrednom kontaktu sa svim zainteresiranima nastoji osigurati dovoljan broj priključaka za osiguravanje isplativosti ovih investicija za HEP.

Kao preduvjet realizacije projekta cijena priključka za jednofaznu struju iznosi 8.000 kuna, a za trofaznu struju 18.000 kuna te je potrebno osigurati minimalan broj zainteresiranih za angažiranje snage od 200.000 kuna odnosno oko 25 novih priključaka dok bi Grad financirao projektiranje i gradnju nove trafostanice i javne mreže u iznosu koji predstavlja razliku do pune vrijednosti radova, a najviše 200.000 kuna.

Grad će sklapati Sporazume sa svim zainteresiranima gdje je potrebna izgradnja nove mreže za priključak. Predlaže se da se vinogradari s jednoga brijega međusobno dogovore zbog potrebnog broja priključaka te da se jave u Gradsku upravu na tel. 811-052 ili na mail komunalni.redar@djurdjevac.hr.