Grad će sufinancirati knjige i za srednjoškolce


Petak, 19. kolovoza 2016.

Grad  će u ovoj školskoj godini osim udžbenika za osnovnoškolce sufinancirati i nabavu udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca u iznosu od 300 kuna.

Roditelji mogu predati popunjeni zahtjev  uz priložene račune, dokaze o prebivalištu oba roditelja i presliku tekućeg računa svaki radni dan od 8 do 16 sati na porti u zgradi Gradske uprave. Obrazac zahtjeva roditelji mogu podići na porti zgrade Gradske uprave ili  ga preuzeti u nastavku teksta: