Grad Đurđevac osigurao pločice sa kućnim brojevima stanovnicima Ulice grada Vukovara


Ponedjeljak, 4. svibnja 2015.

Od travnja ove godine ulica u gradu Đurđevcu koja počinje od spoja državne ceste D2 i Ulice bana Jelačića, proteže se trasom državne ceste D2 do Vinogradske ulice, obuhvaća cijeli Malinov trg i dio ulice Stjepana Radića od kućnog broja 112 (parna strana) i od kućnog broja 161 (neparna strana) sve do kraja ulice, te se nastavlja dalje državnom cestom D2 do granica s katastarskom općinom Đurđevac II, preimenovana je u Ulicu grada Vukovara.

Katastar Koprivnica Odjel za katastar nekretnina Đurđevac utvrdio je kućne brojeve kojima nekretnine u Ulici grada Vukovara trebaju biti obilježene i koje je korisnik zgrade dužan pribaviti i postaviti.

Kako bi oslobodio građane bilo kakvih troškova zbog promjene naziva ulice, obvezu pribavljanja pločice s brojem zgrade preuzeo je Grad Đurđevac, pa su tako kućni brojevi za nekretnine u Ulici grada Vukovara već naručeni, a građani ih kroz tjedan dana mogu preuzeti u zgradi Gradske uprave, soba br. 55.

O podizanju pločica sa kućnim brojem, stanovnici Ulice grada Vukovara dodatno se mogu informirati na broj telefona 811-052 ili osobnim dolaskom u prostorije Gradske uprave.

Grad Đurđevac će građanima i pravnim osobama podmiriti i troškove koji se odnose na promjenu osobnih dokumenata, a koji su nastali zbog promjene naziva ulice.