Grad Đurđevac: prijavite se na natječaj za dodjelu studentskih kredita


Utorak, 6. listopada 2020.

Grad Đurđevac je raspisao natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2020/2021.

Godišnje se odobrava 20 studentskih kredita i to 5 studentskih kredita za studente fakulteta društvenih i humanističkih smjerova i 15 studentskih kredita za studente fakulteta tehničkih i prirodoslovnih smjerova. Studentski krediti Grada Đurđevca isplaćuju se u suradnji sa poslovnom bankom do maksimalno 1.500,00 kn mjesečno.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se prijave na natječaj najkasnije do 5. studenoga 2020.

Prijave se mogu poslati na mail grad@djurdjevac.hr ili poslati poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (dostupan na web stranici Grada Đurđevca djurdjevac.hr),
  • Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u 2020./2021. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
  • Prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • Preslika osobne iskaznice kandidata,
  • Izjava kandidata o prebivalištu na području Grada Đurđevca u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije objave ovog natječaja.

Tekst natječaja dostupan je u nastavku: