Grad Đurđevac sa školom i ove godine prijavljuje projekt za osiguranje besplatne prehrana za najpotrebitije učenike


Četvrtak, 12. rujna 2019.

Grad Đurđevac i ove godine u suradnji s Osnovnom školom Đurđevac priprema projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva čime bi se i ove godine osigurala besplatna prehrana za učenike u riziku od siromaštva.

Projektom bi i ove godine bilo obuhvaćeno oko 200 učenika čiji roditelji su primatelji zajamčene minimalne naknade, jednoroditeljske obitelji i obitelji s troje ili više djece od kojih je jedno polaznik Osnovne škole Đurđevac, a ostala maloljetna. Projekt bi se provodio u razdoblju od 10 mjeseci koliko traje školska godina.

Škola i vrtić su još 2017. godine uveli zdravi meni u svoje kuhinje, a koji obuhvaća zdrave namirnice proizvedene na domaćim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Također je jednom mjesečno organiziran i zdravi doručak za sve učenike škole i vrtićarce.

-Kao što znamo doručak je vrlo važan obrok za školsko dijete, a svi naši školarci od ove godine nastavu polaze u jednoj smjeni- ujutro. Doručak omogućuje nesmetan rast i razvoj djetetova organizma, te proizvodnju energije koja mu je potrebna za optimalno funkcioniranje i rad. Želimo da se što više djece hrani u školskoj kuhinji, a ovaj projekat je korak više da i onima najpotrebitijima osiguramo jedan obrok tijekom nastavnog dana - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Molimo roditelje učenika koji ispunjavanju navedene kriterije za uključivanje u Projekt kojim će se u školskoj godini 2019./2020. osigurati besplatna školska prehrana da se obrate  školi, te da dostave traženu dokumentaciju razrednicima. Rok za dostavu dokumentacije je do 18. rujna 2019. godine.

Obvezni kriteriji su:

  1. Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu (dokazuje se rješenjem o priznavanju prava na doplatak za djecu ili potvrdom o primitku doplatka za djecu).
  2. Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece), (dokazuje se izjavom o članovima zajedničkog kućanstva i rodni listovi djece ili Potvrde o školovanju ili Potvrde o nezaposlenosti)
  3. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji (dokazuje se rodnim listom djeteta ili Izvatkom iz matice rođenih ili Važećom Odlukom suda o roditeljskoj skrbi ili Smrtnim listom roditelja ili Izvatkom iz matice umrlih)
  4. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljskih obitelji, (dokazuje se mišljenjem/izjavom školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika).