Grad Đurđevac se među prvima prijavio na projekt WiFi4EU


Utorak, 15. svibnja 2018.

Grad Đurđevac se danas, među prvima prijavio na raspisani program WiFi4EU kojim bi se omogućilo uvođenje besplatnog interneta od strane Europske komisije.

Europska komisija u okviru programa WiFi4EU želi promicati uvođenje besplatnog Wi-fi-ja odnosno pristupnih točaka za građane i posjetitelje u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji diljem Europe. Proračun programa WiFi4EU iznosi 120 milijuna EUR za razdoblje 2017.-2019.

Ovim projektom osigurao bi se bežični internet na području Đurđevca na lokacijama koje privlače veliki broj posjetitelja, a to su: Športsko rekreativni centar, budući posjetiteljski centar, utvrda Stari grad, Gradska tržnica i područje Borika gdje je planirana škola u prirodi i izgradnja hostela.

Trenutno se čekaju rezultati Europske komisije koja odobrava projekte.