Grad Đurđevac sufinancira nabavu knjiga za osnovnu i srednju školu


Petak, 11. srpnja 2014.

Grad Đurđevac sufinancirat će troškove nabave knjiga za učenike osnovne i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca. Nabava knjiga sufinancirat će se u iznosu od 500,00 kuna po učeniku, a roditelji učenika, najkasnije do 30. srpnja 2014. godine moraju u Gradsku upravu Grada Đurđevca, S. Radića 1, dostaviti popunjen obrazac s potrebnim podacima, koji se nalazi u nastavku.

Sukladno dogovoru s dobavljačem Grad će neposredno izvršiti plaćanje subvencioniranog iznosa dobavljaču, a u slučaju da su knjige u cijelosti već plaćene, iznos će se uplaćivati roditeljima ili osobi naznačenoj na računu.