Grad Đurđevac u svoje poslovanje uvodi e-račun


Petak, 3. studenoga 2017.

Grad Đurđevac i nadalje provodi racionalizaciju i informatizaciju svog poslovanja te je u tom smislu učinjen korak dalje prema e-poslovanju.

Od sada Grad svojim korisnicima omogućava besplatnu dostavu e-računa u digitalnom obliku putem elektroničke pošte već od sljedećeg obračunskog perioda.

E-račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, a dostavit će se korisnicima na osobni e-mail račun umjesto u poštanski sandučić.

Da bi se e-račun dostavljao elektroničkom poštom potrebno je popuniti suglasnosti za aktiviranje besplatne usluge dostave e-računa, koji  se nalazi u prilogu računa koji će građanima već ovaj mjesec biti dostavljen  u poštanski sandučić na kućnu adresu.

Suglasnost se može dostaviti putem e- mail adrese eracun@djurdjevac.hr,  putem pošte  ili osobnim dolaskom u prostorije Grada Đurđevca.

Aktiviranjem besplatne dostave e-računa prestaje dostava računa u papirnatom obliku na kućnu adresu korisnika.

Izdavanje e-računa će uvelike smanjiti troškove, papirologiju i povećati učinkovitost u radu službenika i komunikaciji s građanima, a Đurđevac će se ovim korakom pridružiti ostalim gradovima koju su već uveli ovu uslugu u svoje poslovanje.