Grad financira trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog mesa


Utorak, 10. veljače 2015.

Grad Đurđevac financirat će u 2015. godini trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog  mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća grad Đurđevac i prigradska naselja: Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovce.

Za trihinoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se 38,00 kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu.

Trihinoskopski pregled financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.