Kulturna baština Đurđevca motiv gradskog kalendara za 2016.


Petak, 18. prosinca 2015.

Grad Đurđevac je izradio kalendar za 2016. godinu s naslovom: ''Baština grada Đurđevca'' sa novim vizualnim identitetom Grada na naslovnici. U kalendaru je obrađeno 12 tema koje imaju status zaštićenoga dobra Republike Hrvatske (Crkva Presvetog Srca Isusova, Palača Nöthig – Lictenberg,  Crkva sv. Jurja mučenika, Orgulje u crkvi sv. Jurja, Legenda o Picokima, Sakralni inventar crkve svete Rozalije, Stari grad Đurđevac, Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, Međimurju i Hrvatskom zagorju i Etnografska zbirka Slavka Čambe) ili posebnu povijesnu ili prirodnu vrijednost od šireg značenja, kao što su: Kurija Barnagor, rijeka Drava i Đurđevački pijesci.

Kalendar je edukativnog i promotivnog karaktera s obzirom da je svaka tema obrađena s fotografijama i tekstom tako da se može dobiti kratki uvid u povijest i značenje dobra. Za nastanak ovog kalendara korištene su brojne privatne zbirke fotografija i razglednica, a tekstovi su posuđeni iz stručne i druge dostupne literature, navedene na zadnjoj strani kalendara. Kalendar u PDF formatu možete preuzeti u nastavku: