Grad nastavlja poticati poljoprivrednike: raspisana mjera za sufinanciranje nabave strojeva i opreme


Petak, 29. lipnja 2018.

Grad Đurđevac je programom potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. godinu utvrdio mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem kojih se iz gradskog proračuna dodjeljuju nepovratna financijska sredstva poljoprivrednicima.

Ciljevi ovog Programa su opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, poticanje gospodarstva na cjelokupnom području grada.

Nakon objave poziva za dodjelu potpora za ulaganja u turističku djelatnost (izgradnju bazena), za sufinanciranje izrade promotivnih materijala u kojima je uključena oznaka kvaliteta Podravina, za vinare pokrivanje troškova dobivanja markica za stavljanje vina na tržište, te mjera osjemenjivanja junica i krmača, sada je objavljen i javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu nove poljoprivredne opreme i strojeva.

Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 3. prosinca 2018. godine.

Tekst javnog poziva i dokumentaciju potrebnu za prijavu možete pronaći u nastavku teksta: