Grad nastavlja poticati uređenje javne infrastrukture


Petak, 7. listopada 2016.

Vijećnici su se na 20. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno složili oko odluke da Grad Đurđevac na prijedlog vlasnika nekretnina koji su spremni o svojem trošku financirati izgradnju javne infrastrukture (asfaltiranje i opremanje nerazvrstanih cesta, uređivanje kolnih prilaza i pješačkih staza  i dr.) sufinancira izgradnju sa 50% od vrijednosti investicije.

Vlasnici će biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda kao i ostalih gradskih prihoda koji ga terete za naredno razdoblje sukladno cijeni uređenja, a u visini do 50% vrijednosti investicije.

Kroz ovu novu dopunu odluke o komunalnoj naknadi, ističe gradonačelnik, nastoji se uljepšati grad, a ujedno se želi izgraditi javna infrastruktura uz pomoć samih građana.