Grad nastavlja s provođenjem mjera poticanja poljoprivrede


Utorak, 28. veljače 2017.

Vijećnici Grada Đurđevca jučer su na sjednici Gradskog vijeća usvojili Program potpora namijenjen poljoprivrednicima u 2017. godini.

Program se sastoji od 12 mjera kojima se želi pomoći poljoprivrednicima da unaprijede svoja gospodarstva te prošire djelatnosti. U odnosu na 2016. godinu program je proširen na potpore za registraciju turističkih djelatnosti, unaprjeđenje sadržaja i promociju poljoprivrednih gospodarstava.

Mjera potpore male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosi se na potporu za registraciju dodatnih turističkih djelatnosti i to za provedbu marketinških aktivnosti u visini 1.000 kuna, potpora po ostvarenom noćenju u visini 10 kuna po noćenju i potpora za unaprjeđenje usluge smještajnih kapaciteta  500,00 kuna po krevetu godišnje, a najviše do 2.500,00 kuna.

Cilj potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda je povećanje prepoznatljivosti kroz verbalni i vizualni identitet marke prehrambenih poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Đurđevca kroz regionalnu oznaku kvalitete. Visina potpore za izradu promotivnih materijala iznosi 50% od ukupne investicije, a maksimalno do 1.000,00 kuna.

Nova mjera je i mjera poticanja uzgoja autohtonih vrsta kokoši i purica kojom se želi potaknuti stanovnike s područja Grada Đurđevca na uzgoj domaćih kokoši, poput kokoši hrvatica i domaćih purica, a za potrebe proširenja ugostiteljske ponude u gradu. Mjerom se nastoji povećati ekstenzivni uzgoj i držanje autohtonih pasmina kokoši i pura. Potpora za uzgoj kokoši subvencionirati će se s 15 kuna po kokoši kupljenom iz registriranog jata, a za uzgoj domaćih purica subvencionirati će se s 30 kuna po purici. Mjeru mogu koristiti osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a maksimalni iznos potpore iznosi 3.000,00 kuna.

Tu su i mjere promocije domaćih proizvoda te savjetodavne usluge za prijavu na natječaje fondova Europske unije.

Zadržane su i mjere koje su u prijašnjem razdoblju najčešće korištene poput potpora za nabavu opreme i strojeva, nabavu plastenika i umjetno osjemenjivanje. Potpora za umjetno osjemenjivanje je ove godine povećana te će Grad u potpunosti snositi trošak prvog umjetnog osjemenjivanja krmača  i goveda, bez iznosa PDV-a.

Za program potpore u poljoprivredi u 2017. godini u Proračunu je planirano 200.000,00 kuna.