Grad i ove godine sufinancira nabavu knjiga za sve školarce


Petak, 21. srpnja 2017.

Grad i u ovoj školskoj godini sufinancira nabavu udžbenika za osnovnoškolce, a odlukom Gradskog vijeća sufinancirat će se i nabava udžbenika za srednjoškolce.

U stopostotnom iznosu će se financirati kupnja udžbenika i radnih bilježnica za učenike prvih razreda osnovne škole, dok će ostalim roditeljima biti isplaćena potpora od 300 kuna. Obitelji sa troje ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, srednju školu ili fakultet ostvaruju pravo na subvenciju za kupnju školskog kompleta knjiga u cijelosti za jednog osnovnoškolca, te ujedno ostvaruju pravo i na komplet školskih knjiga za 1. razred ukoliko jedan od učenika ove godine kreće u 1. razred. Za nabavu školskih knjiga u gradskom proračunu osigurano je 200.000 kuna- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Kao i svake godine Grad će učenike prvih razreda razveseliti novim pernicama prvog dana škole- istaknuo je gradonačelnik.

Na inicijativu roditelja djece s teškoćama u razvoju Grad od prošle godine sufinancira i nabavu školskog pribora za učenike Odjela za djecu s teškoćama u iznosu od 300,00 kuna po učeniku s obzirom da oni nemaju klasične udžbenike već im je potreban pribor i radni listići.

Roditelji mogu predati popunjeni zahtjev uz priložene račune, dokaze o prebivalištu oba roditelja i presliku tekućeg računa svaki radni dan od 8 do 16 sati na porti u zgradi Gradske uprave, a najkasnije do 30. rujna.

 Obrazac zahtjeva roditelji mogu podići na porti zgrade Gradske uprave ili ga preuzeti u nastavku teksta: