Grad sufinancira nabavu knjiga za sve učenike: do sada je predano 320 zahtjeva


Utorak, 4. rujna 2018.

Grad i u ovoj školskoj godini sufinancira nabavu udžbenika za osnovnoškolce, a odlukom Gradskog vijeća sufinancira se i nabava udžbenika za srednjoškolce, te nabava pribora za učenike Odjela za djecu s teškoćama.

-Odlukom gradonačelnika sufinancira se nabava knjiga za osnovnoškolce, a kako bi isto napravili za srednjoškolce bila nam je potrebna suglasnost vijeća. Ovo je dakle, samo formalna odluka jer u Gradu već zaprimamo zahtjeve za nabavu knjiga za srednjoškolce - rekao je gradonačelnik Janči.

U stopostotnom iznosu financira se kupnja udžbenika i radnih bilježnica za učenike prvih razreda osnovne škole, dok će ostalim roditeljima biti isplaćena potpora od 300 kuna. Obitelji sa troje ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, srednju školu ili fakultet ostvaruju pravo na subvenciju za kupnju školskog kompleta knjiga u cijelosti za jednog osnovnoškolca, te ujedno ostvaruju pravo i na komplet školskih knjiga za 1. razred ukoliko jedan od učenika ove godine kreće u 1. razred.

Na inicijativu roditelja djece s teškoćama u razvoju Grad od 2016. godine sufinancira i nabavu školskog pribora za učenike Odjela za djecu s teškoćama u iznosu od 300,00 kuna po učeniku s obzirom da oni nemaju klasične udžbenike već im je potreban pribor i radni listići.

Do sada je predano 320 zahtjeva, a ovom prilikom podsjećamo sve roditelje da mogu predati popunjeni zahtjev uz priložene račune, dokaze o prebivalištu oba roditelja i presliku tekućeg računa svaki radni dan od 8 do 16 sati na porti u zgradi Gradske uprave, a najkasnije do 30. rujna.

 Obrazac zahtjeva roditelji mogu podići na porti zgrade Gradske uprave ili ga preuzeti u nastavku teksta: