Grad sufinancira osjemenjivanje krmača i goveda


Utorak, 1. rujna 2015.

Grad i ove godine sufinancira umjetno osjemenjivanje krmača i goveda poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada. Vlasnicima krmača i goveda kojima na osobno traženje veterinar obavi osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerasta nabavljenom u Centru za reprodukciju sufinancira se iznos od 100 kuna po osjemenjivanju za krmače, osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih - elitnih bikova sufinancira se s 200 kuna po govedu, dok se za osjemenjivanje s ostalim sjemenom sufinancira sa 180 kuna po govedu.

Za osjemenjivanje krmača u prvih šest mjeseci Grad je izdvojio 4.980 kuna, a pristigla su 33 zahtjeva, dok je za osjemenjivanje goveda predano 112 zahtjeva te je sufinancirano sa 64.526,80 kuna.

Sredstva se uplačuju poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za tu djelatnost. U tim potvrdama treba navesti vlasnika krmače i goveda te broj njegovog žiro ili tekućeg računa.