Do ljepšeg grada kroz sufinaciranje rušenja opasnih ograda i izgradnju novih


Petak, 21. srpnja 2017.

Nakon uvođenja mjere za rušenje starih i opasnih kuća koja se pokazala iznimno uspješnom, Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo i mjeru za uklanjanje ograda sagrađenih od betona, cigla i drugih teških materijala.

Srušeno je preko 50 starih kuća na području Đurđevca, te i dalje pristižu novi zahtjevi za rušenje. Znam da će ova mjera privući veliki interes kod naših građana. Cilj je da se ograde koje graniče s javnim površinama, a predstavljaju opasnost za prolaznike uklone. Grad će ih ukloniti o svom trošku, te će snositi trošak postavljanja panel ograde u iznosu od 110,00 kn po dužnom metru- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Zahtjev za uklanjanje ograde vlasnici mogu predati u Grad Đurđevac, a na temelju prijedloga Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo donijet će se odluka o uklanjanju i odobrenju sredstava.

Uvjet za odobrenje sredstava za postavu ograde je da vlasnik izgradi temelj za ogradu visine 20 cm, da ograda bude postavljena regulacionom linijom, a ukoliko želi vlasnik može postaviti i drugačiju vrstu ograde.

Trenutno se u Bjelovarskoj ulici radi staza, a tamo ima nekoliko opasnih ograda u nizu koje predstavljaju opasnost za pješake. Odobravanjem ovih sredstava nadamo se da ćemo potaknuti ljude da sruše neugledne ograde, te da ograde svoju parcelu novom ogradom. Vjerujem da će ova odluka naići na dobar odaziv, a komunalni redar će obići teren i sve vlasnike takvih ograda pozvati da iste urede i iskoriste ovu mjeru. Ovime nastavljamo raditi na tome da uljepšamo izgled našega grada- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.