Javni natječaj sufinanciranja uklanjanja azbestnih krovova


Petak, 26. veljače 2016.

Nakon održanog predavanja pod nazivom Đurđevac bez azbesta kojim se upoznalo građane o štetnosti i kancerogenim svojstvima azbestnih krovova za životnu okolinu, Grad Đurđevac se uključio u projekt izradom Programa o sufinanciranju uklanjanja azbestnih krovova. Programom se sufinancira uklanjanje azbestnih krovova sa 10 kuna po metru kvadratnom, a najviše do 5.000,00 kuna te je cilj ukloniti što više azbestnih ploča kako bi se osigurala što zdravija životna okolina na području Đurđevca. Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Grada Đurđevca, a rok za podnošenje prijava je 27. travnja.

Javni natječaj za sufinanciranje uklanjanja azbestnih krovova možete vidjeti  u nastavku kao i Pravilnik za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, popis pravnih subjekata s dozvolom za uklanjanje azbesta, te Obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje.