Grad sufinancira umjetno osjemenjivanje goveda i krmača u 2015. godini


Petak, 27. veljače 2015.

Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje goveda u 2015. godini poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca, na način da se onim vlasnicima goveda kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih - elitnih bikova sufinancira iznos od 200,00 kuna po govedu, a osjemenjivanje s ostalim sjemenom u iznosu od 180,00 kuna po govedu.

Sredstva za umjetno osjemenjivanje goveda će se doznačiti poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba navesti vlasnika goveda, broj njegovog žiro ili tekućeg računa, ime i matični broj goveda te ime i matični broj bika od kojeg se koristi sjeme.

****************************************************************************

Ujedno Grad Đurđevac u 2015. godini sufinancirat će i umjetno osjemenjivanje krmača poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca, na način da se onim vlasnicima krmača kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerastova nabavljenom u Centru za reprodukciju sufinancira iznos od 100,00 kuna po osjemenjivanju.

Sredstva za umjetno osjemenjivanje krmača doznačiti će se poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba navesti vlasnika krmače i broj njegovog žiro ili tekućeg računa.