Grad u suradnji s Mjesnim odborom i HŽ infrastrukturom pokrenuo postupak uklanjanja ruševne zgrade kolodvora u Sirovoj Kataleni


Petak, 10. svibnja 2019.

Grad Đurđevac već nekoliko godina u suradnji s HŽ Infrastrukturom i Mjesnom odborom Sirova Katalena, točnije od 2015. godine pokušava riješiti problem mještana Sirove Katalene, a koji je vezan uz dotrajalu zgradu kolodvora u Sirovoj Kataleni koji predstavlja opasnost za putnike.

Kako je to zgrada javne namjene za nju je bilo potrebno prvo izraditi projekt rušenja. Grad Đurđevac i Mjesni odbor uputili su i ove godine nekoliko dopisa HŽ-u kako bi se riješio ovaj problem te je zahvaljujući dobroj suradnji s HŽ Infrastrukturom pokrenut je postupak uklanjanja zgrade.

Danas je obavljen očevid na licu mjesta na kojem su sudjelovali gradonačelnik Hrvoje Janči, predstavnici HŽ Infrastrukture, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, gradnju i komunalne djelatnosti Dejan Đud te komunalni i građevinski redar Grada Đurđevca Tihomir Robotić. Svi zajedno obišli su zgradu kolodvora koja je je u ruševnom stanju te je opasna za prolaznike i putnike koji na stanici čekaju vlak.

Komunalni i građevinski redar nakon obavljenog očevida izdati će HŽ Infrastrukturi rješenje kojim se nalaže obvezno rušenje opasne zgrade, a dogovoreno je rušenje zgrade u roku od mjesec dana.  Iz HŽ-a su najavili i izgradnju novog perona u Sirovoj Kataleni.

Gradonačelnik Hrvoje Janči predložio je da se odmah nakon rušenja zgrade kolodvora, uredi okoliš te se na istom mjestu sagradi moderna nadstrešnica sa klupama, a prijedlog je odmah prihvaćen.