Grad Đurđevac prijavio projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtiću Maslačku


Ponedjeljak, 5. ožujka 2018.

Grad Đurđevac je na Poziv za prijavu projekata usmjerenih za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama koji je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavio projekt Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Maslačak.

Poziv je namijenjen unaprjeđenju materijalnih uvjeta vrtićima, a Grad Đurđevac je kao osnivač Dječjeg vrtića Maslačak na raspisani poziv prijavio dio već odrađenih radova, poput zamjene unutarnje i vanjske stolarije, te zamjenu postojećih rasvjetnih tijela novim energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima kao i zamjenu stare i dotrajale ograde oko Dječjeg vrtića.

Ukupna vrijednost prijavljenih radova iznosi 1,2 mil. kuna, od čega će Ministarstvo financirati 60%, a Grad Đurđevac 40%.