Grad zatvorio okvirni kredit


Srijeda, 11. prosinca 2013.

Grad Đurđevac 9. prosinca 2013. godine zatvorio je okvirni kredit po platnoprometnom računu kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Navedeni kredit počeo se koristiti u prosincu 2009. godine, a u periodu od 2009.-2013. godine Grad je platio kamatu u iznosu od 165.731,36 kuna.

Sukladno članku 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12.) za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne postoji mogućnost daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obaveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Potrebno je naglasiti da je Grad Đurđevac u trenutku zatvaranja okvirnog kredita na žiro-računu imao potrebna sredstva, tako da na istom nije došlo do blokade žiro-računa.