Grad želi preuzeti poslove izdavanja građevinskih dozvola


Petak, 21. srpnja 2017.

Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izradi zahtjeva za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije.

- Riječ je o zahtjevu o kojem je vijeće već raspravljalo 2014. godine kada smo pokušali poslove izdavanja građevinskih dozvola prenijeti na Grad Đurđevac. Mi nismo odustali od te ambicije, te ćemo u razgovorima sa županijom pokušati u narednom razdoblju osigurati da djelatnici koji su sada djelatnici županijskog ureda postanu djelatnici Grada Đurđevca. Tako bi Grad u svojoj djelatnosti imao postupke izdavanja građevinskih dozvola što nam je važno zbog brzine ishođenja dozvola, te stvaranja pozitivne klime za investitore, ali i zbog toga jer na taj način grad postaje šire administrativno i upravno središte- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

- Preuzimanje dosadašnjih djelatnika neće imati dodatni negativan učinak na proračun s obzirom da se plaće financiraju iz središnjeg proračuna i njihovog dijela sudjelovanja u naknadi za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Zadnjih godinu dana vidjeli smo kako se na inicijativu Grada podigao ritam rješavanja postupaka legalizacije u Đurđevcu. Nama je cilj da sami za svoje sugrađane odradimo preostale postupke  legalizacije za sve predmete koji stoje u Ministarstvu graditeljstva, a nisu riješeni- istaknuo je predsjednik.