Gradonačelnik Janči: osigurana kvalitetna socijalna skrb i usluge za osobe s invaliditetom i starije


Ponedjeljak, 3. listopada 2022.

Od danas je sa radom krenulo novih pet gerontodomaćica nakon što je proveden drugi krug natječaja za zapošljavanje, te ih sada na području Đurđevca i prigradskih naselja radi 31 i svakodnevno brinu za više od 250 sugrađana.

-Projekt garontodomaćica predstavlja uvod u novi i još kvalitetniji nivo pružanja socijalnih usluga na području grada, a radi se o projektu uređenja i opremanja Centra za osobe s invaliditetom i starije. Preko projekta je predviđeno pružanje usluge smještaja, dnevnog i poludnevnog boravka s organiziranim aktivnostima za korisnike. Stariji sugrađani i pripadnici ranjivih skupina napokon će dobiti primjerenu skrb i uslugu kakvu zaslužuju- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.