Gradonačelnik obišao radove u Ciglenskoj ulici: stanovnici zadovoljni što će se nakon 30 god. riješiti problem oborinske odvodnje


Subota, 18. kolovoza 2018.

Gradonačelnik Hrvoje Janči je zajedno sa predstavnicima Mjesnog odbora Ledine, te predstavnicima izvođača radova iz Komunalnih usluga, obišao Ciglensku ulicu u kojoj su u tijeku radovi na rješavanju višegodišnjeg problema stanovnika sa oborinskom odvodnjom, te plavljenjem dvorišta i podruma.

Prilikom obilaska razgovarao je sa stanovnicima ulice koji su s nestrpljenjem dočekali početak izvođenja radova koji će riješiti njihove probleme  koji nastaju prilikom svake jače kiše. Naglasili su kako sretni i zahvalni što je Grad Đurđevac uvažio njihov zahtjev, te je osigurao sredstva za ovu investiciju, a ponudili su i pomoć  kako bi se što uspješnije i brže realizirao projekt.

Radi se o značajnom projektu za Grad Đurđevac i stanovnike Ciglenske ulice koji su nakon 30 godina susretanja s istim problemom, zaslužili da se isti i riješi uzimajući u obzir činjenicu da su redovno podmirili svoju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa prilikom gradnje kuća.

- Riješit će se problem oborinske odvodnje, proširiti će se cesta, izgraditi staza i nogostup, te urediti kolni prilazi, a Ciglenska ulica će postati jedna od ljepših ulica u Gradu Đurđevcu. Grad će nastaviti surađivati s građanima u pogledu  uređenja kolnih prilaza na način da će vlasnici nekretnina biti oslobođeni plaćanja dijela komunalne naknade i komunalnog doprinosa sudjelovanje u uređenju javne površine što uključuje pripremu posteljice, asfaltiranje te postavljanje betonskih rubnjaka- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Predsjednik Mjesnog odbora Ledine Vladimir Šimunic pohvalio je inicijativu i ideju Grada Đurđevca po pitanju rekonstrukcije Ciglenske ulice u smislu rješavanja problema oborinskih voda i proširenja ceste.

Radi se o jednoj od najstarijih ulica u Gradu Đurđevcu, predgrađu Sošica, a ona ima i značaju ulogu jer spaja područje grada s Velikim i Malim Kostanjom koji su zbog vinarija i vinske ceste postali prepoznatljiva turistička destinacija Grada Đurđevca- dodao je Šimunic.

Ukupna vrijednost radova iznosi oko 1,8 mil. kuna, a radovi se odnose na postavu novih kanalizacijskih cijevi u Ciglenskoj ulici u kojoj će se preko novo izvedenih slivnika oborinska odvodnja odvoditi sa kolnika i okolnih površina u postojeću mrežu otvorenih kanala. Također je predviđena i postava cestovnih rubnjaka koji će se izvesti sa sjeverne strane ulice.

- Projektom se izvodi oko 1.700 metara što podzemne mreže, a što rekonstrukcije postojećih kanala. I. faza projekta obuhvaća pojas od Ciglenske ulice pa sve do željezničke pruge. U slijedećoj fazi projekta izvest će se postava slivnika i podzemna kanalizacija u Vinogradskoj ulici, te rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže. Zamišljeno je da se na lijevoj strani ulice izgradi nogostup i staza, a sukladno uvjetima i stanju na terenu. Na desnoj strani ulice postaviti će se rubnjaci i slivnici kako bi se zahvatile oborinske vode koje predstavljaju ogroman problem stanovnicima Ciglenske ulice – rekao je Zdravko Lenardić, direktor Komunalnih usluga Đurđevac.