Gradonačelnik: u 2016. nastavlja se s projektima


Petak, 18. ožujka 2016.

Gradonačelnik Željko Lacković podnio je gradskim vijećnicima izvješće o radu u drugoj polovici prošle godine. Istaknuo je da je stanje na računu Grada Đurđevca na dan 15. ožujka 2016. iznosilo 814.075 kuna, dok je stanje na računu 31.12.2015. iznosilo 223.787 kuna te da Grad na nema nepodmirenih dospjelih ili nedospjelih obveza.

Grad Đurđevac je sudjelovao u financiranju velikog broja projekata kao što su širokopojasni Internet, opremanje i adaptacija Starog grada – završna faza, rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Maslačak, sređivanje dokumentacije za ŠRC i Posjetiteljski centar, katastarska izmjera i prostorni planovi, uređenje društvenih domova, uređenje vatrogasne zajednice, projekt energetske učinkovitosti i efikasnosti, uređen je prostor Gradske knjižnice Đurđevac i otkupljeno zemljište i to sve u ukupnom iznosu od 8,5 mil. kuna.

Dodao je kako se puno radi na komunalnoj infrastrukturi, odnosno održavaju se standardi, zamjenjuju se postojeće instalacije i uređuju javne površine. Značajni projekti koji su provedeni odnose se na Ulicu Ivana Đuriševića, Vinogradsku ulicu, reciklažno dvorište, mrtvačnicu u Mičetincu, uređenje gradskog groblja, Međašnu ulicu, javnu rasvjetu, odnosno za izgradnju komunalne infrastrukture je izdvojeno 2,2 mil. kuna. Komunalne tvrtke provode tri velika projekta, a prvi se odnosi na izgradnju vodocrpilišta Đurđevac 2 i spojnog cjevovoda. Radi se o investiciji vrijednoj 10 mil. kuna. Drugi projekt se odnosi na sanaciju odlagališta otpada koja je u cijelosti dovršena, a ukupan iznos investicije u iznosu od 4,4 mil. kuna Fond za zaštitu okoliša  je sufinancirao sa 60%, dok je 40% financirano od strane Županije i Grada Đurđevca. Treći projekt se odnosi na izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 2,3 mil. kuna. Okolne općine su potpisale sporazum da će koristiti reciklažno dvorište i u postupku je ispitivanje tržišta za nabavu 36 mobilnih reciklažnih dvorišta koja će se postaviti na području općina. Naglasio je kako će se i u 2016. nastaviti raditi na projektima u cilju poboljšanja standarda i kvalitete života na području Đurđevca.

Smanjen je postotak kapitalnih pomoći od strane središnje vlasti koja je bila angažirana oko sanacije gradske deponije koja je završena. Suradnja sa Županijom se popravlja, dok postoji nezadovoljstvo sa suradnjom na državnoj razini.

Gradonačelnik je istaknuo da nedostaje kvalitetnija područna samouprava, odnosno kvalitetniji rad županijskih struktura i primjereniji odnos središnje vlasti koja zanemaruje one sredine iz kojih se značajno pune njihova sredstva tj. iz rente koju prima država. Izvješće o radu gradonačelnika je jednoglasno prihvaćeno.