Gradonačelnik


 

GRADONAČELNIK GRADA ĐURĐEVCA: HRVOJE JANČI, mag.educ.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Đurđevca. Gradonačelnik Grada Đurđevca ima zamjenicu koja ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuje.