Zamjenik gradonačelnika


ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA ĐURĐEVCA

Gradonačelnik ima zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

  • Adresa: Stjepana Radića 1, Đurđevac
  • Telefon: 048 811-052, 811-106
  • Telefax: 048 811-009
  • E-mail: grad@djurdjevac.hr