Gradski vijećnici jednoglasno podržali povijesni proračun koji iznosi gotovo 100 mil. kuna


Utorak, 28. studenoga 2017.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Hrvoje Janči rekao je kako će proračun za 2018. godinu biti proračun realizacije investicija. – Ulazimo u veliki investicijski ciklus i proračun za 2018. iznosi 93,2 mil. kuna.

Prihodi od poslovanja planirani su u iznosu od 87,8 mil. kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 662.000,00 kuna, primici od financijske imovine iznosu od 261.000,00 kuna i višak iz prethodnih godina u iznosu od 4,6 mil. kuna dok su rashodi planirani u iznosu od 31,9 mil. kuna.

Planirani najznačajniji prihodi su kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna posebno želim istaknuti i planirane su u iznosu od 44,9 mil. kuna, a radi se o projektima koji su prijavljeni i projekti koju su pred prijavom ili su prošli administrativnu provjeru, a ima i potpisanih ugovora o izvođenju- rekao je gradonačelnik.

Prvi takav projekt je energetska obnova Osnovne škole i zgrade koju koriste učenici s teškoćama u razvoju i već je potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša. Zatim projekt unaprjeđenja uvjeta u osnovnom školstvu u Đurđevcu. Planiramo i 17 milijuna kuna vrijedan projekt prirodne baštine te se pola projekta planira realizirati u 2018. godini, a pola u 2019.

Tu je projekt izgradnje posjetiteljskog centra Đurđevački peski u zgradi bivšeg Prekršajnog suda i uređenje s poučnim stazama i izgradnja hostela za školu u prirodu u Boriku – rekao je gradonačelnik i dodao kako će se tri milijuna kuna utrošiti na kružne tokove, a sanirat će se mostovi i nerazvrstane ceste i uložiti sredstva u sustave odvodnje, poduzetničku zonu, komunalnu opremu, izgradnju sortirnice i kompostišta, uređenje Doma u Sirovoj Kataleni, sanjkališta u Svetoj Ani, izgradnju ceste i parkirališta kod ŠRC-a i uređenje gradskih cesta i nogostupa.

-Previdjeli smo i sufinanciranje Tima 2 za Đurđevca i okolne općine, a za 2019. i 2020. godinu napravljene su projekcije koje će nastaviti rast proračuna i investiranja u značajne projekte, najavio je gradonačelnik.

Stav Ministarstva zdravstva i ministra Kujundžića dati udio Tima 2 uz dodatni angažman Županije govori da ćemo biti u potpunosti pokriveni Timom 2 u Koprivničko-križevačkoj županiji- rekao je Lacković. Rekao je i kako je sa županijom usuglašen model sufinanciranja Tima 2 na način da Đurđevac i okolne općine osiguraju 250.000,00 kuna.

Od 2012. do 2016. došli smo na tri puta veći proračun, a 2014. su nam rekli da je proračun od 45 milijuna nerealan i da ga nije moguće izvršiti – zaključio je Lacković.

Proračun za 2018. planiran je u iznosu od 93,2 mil. kuna, a s ostalim investicijama koje idu preko gradskih tvrtki, kao što je projekt Poduzetničkog inkubatora koji iznosi 1o,8 mil. kuna i projekta gdje su prijavitelji Hrvatske ceste kao što je kružni tok na D2 cesti i postavljanje javne rasvjete kod nadvožnjaka u ukupnom iznosu 5 mil. kuna, prelazi 100 mil. kuna. Ovo je povijesni proračun Grada- zaključio je Lacković.

Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu usvojen je jednoglasno kao i 30 ostalih točaka dnevnog reda.