Gradski vijećnici o kreditnom zaduženju i gospodarenju otpadom


Subota, 15. svibnja 2010.

Kreditno zaduženje Grada Đurđevac za financiranje kapitalnih projekata, odnosno donošenje izmijenjene i dopunjene Odluke o kreditnom zaduženju kod Zagrebačke banke, te donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje do 2018.godine, bile su dvije ključne točke jučerašnje sjednice Gradskoga vijeća. Nije novost da su se već početkom godine gradski vijećnici morali odlučiti za novo kreditno zaduženje od 3 mil.kuna, kako bi se ove godine moglo završiti sportsko vježbalište pri OŠ, te krenuti u rekonstrukciju biološkog pročistača, te komunalne infrastrukture u Ul.P.Zrinskog, zatim izgradnju mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu, te opremanju Poslovno-industrijske zone A.

Budući da Vlada RH daje suglasnost na zaduženje Grada samo za objekte kojima je Grad investitor, bilo je nužno iz popisa kapitalnih investicija brisati novu školsku sportsku dvoranu, jer je njen investitor Koprivničko-križevačka županija, pojasnila je pročelnica za proračun i gradske financije Jasnica Kovečev. Umjesto vježbališta kreditom će se graditi sekundarni vodovod Grkine-Severovci, sanirati krovište mrtvačnice u Đurđevcu i završiti terasa i odvodnja u odmaralištu u Prvić Luci. Sudeći po najavama i obećanju zamjenika župana Ivice Pala, za posljednjeg obilaska gradilištu školskoga vježbališta, Županija će pronaći sredstva za završetak svoje započete investicije pri OŠ u Đurđevcu, a Grad će se kreditno zadužiti, kako je zaključeno, za 3 mil kuna, na deset godina. Taj će se kredit, dobije li suglasnost Vlade RH, vraćati deset godina, s efektivnom kamatnom stopom od 4,48 posto, a koristit će se namjenski za predloženih šest kapitalnih, komunalnih projekata.

Gradski su vijećnici prihvatili i Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca, te zaključke dvaju odbora GV. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo GV su predložili gradonačelniku i upravnim tijelima Grada da pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ishode sredstva  za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnoga otpada Peski. Predlažu potpisivanje Ugovora na temelju kojega bi Fond sudjelovao u financiranju sanacije s 40 posto, a Grad sa 60 posto sredstava.

Radi ažuriranja podataka i prilagođavanja terminologije, bez rasprave gradski su vijećnici prihvatili nekoliko dokumenata vezanih uz vatrogastvo. Među njima je Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije, Plan motrenja, čuvanja i ophodne građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od požara, te izmijenjeni Sporazum o osnivanju i  izmijenjeni Statut JVP Grada Đurđevca.