Kako bi izbjegli kazne vlasnici moraju održavati i uređivati poljoprivredne površine


Utorak, 30. siječnja 2018.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu kojom se predlaže sedam agrotehničkih mjera: minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje strukture tla i zaštita od erozije.

Mi imamo dva najvažnija blaga, jedno blago je zemlja, a drugo se nalazi ispod zemlje - a to je voda. Ova odluka se odnosi na zaštitu zemlje od prekomjernog iskorištavanja i korištenja pesticida koji mogu utjecat na naše poljoprivredne površine. U slučaju prijava ili uočavanja zapuštenih poljoprivrednih površina, ovlaštena osoba tj. komunalni redar vlasniku zapuštenog zemljišta izdat će opomenu za nepoštivanje ove odluke s rokom za uređenje zemljišta prije nego se krene s kažnjavanjem - istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Vidimo razne primjere onečišćavanja tla i to od nelegalno zbrinjavanja mulja do nezakonitog zbrinjavanja gnojnice s farmi i otpadnih voda iz kućanstva. Komunalije već šest mjeseci u kontinuitetu provode akciju da se što više kućanstava priključi na mrežu odvodnje ili da legaliziraju svoje priključke. Još uvijek neki vlasnici kuća na nezakonit način zbrinjavaju otpadne vode iz septičkih jama, koje često završe na poljoprivrednim površinama, a to moramo smanjiti na najmanju moguću mjeru. Ova akcija će trajati još šest mjeseci, a onda će se krenuti i sa kažnjavanjima kako to predviđa Zakon o vodama. Najveće bogatstvo su podzemne vode koje se lako onečiste s obzirom da su iznimne kakvoće, stoga su ove mjere bitne za budućnost našega grada- rekao je predsjednik vijeća Željko Lacković.