Gradsko vijeće donijelo odluku o pokretanju postupka osnivanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području grada


Nedjelja, 27. siječnja 2019.

Vijećnici su jednoglasno podržali odluku da Grad Đurđevac pokrene postupak osnivanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca.

-Na području našega grada postoje dva iznimno vrijedna lokaliteta koja su zaštićena, a to su Đurđevački pijesci prirodni biser s jedinstvenom florom i faunom koji je sve češće odredište turistima i izletnicima te Park šuma Borik. Osim već zaštićenih područja postoje i druga vrijedna prirodna stanišna kao što je Mičetinski jarak, bogati obronci Bilogore te prekrasni krajobraz Svete Ane. Tim područjima trenutno upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko- križevačke županije. Prilikom posjeta Ministarstvu zaštite okoliša i energetike napomenuli su nam kako Grad može imati svoju ustanovu. Ovu inicijativu pokrećemo iz razloga boljeg upravljanja tim područjima i mogućnosti prijave projekta na natječaje. Grad ne može sam osnovati ustanovu, zakonski je to predviđeno na način da županijska ustanova osnuje novu ustanovu na tom području i zatim istom odlukom preda upravljačka prava gradu. Moj prijedlog je da se svakako to učini, a i na primjeru naše osnovne škole vidimo kako to funkcionira kada Grad preuzme ustanovu i posebno brine o njoj- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-U postupku donošenje šumske gospodarske osnove koja se direktno tiče Park šume Borik mi smo kao Grad, ali i Ministarstvo nastojali u što većoj mjeri utjecati na zaštitu postojećeg stanja s obzirom da je riječ o borovima koji su stari preko 100 godina. Molio bih da za sljedeće vijeće pripremimo, kada dobijemo, potpuno obrazloženje Hrvatskih šuma da se ljudima prezentira koja su područja predviđena za intenzivnu, a koja za sanacijsku sječu. Grad je postao vlasnik gotovo pet hektara zemljišta na kojem će moći kvalitetnije nadzirati sve aktivnosti, jer bez ustanove koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode se ne poduzimaju nikakve radnje. Na području županije imali smo i negativnih i loših primjera upravljanja odnosno zaštite pojedinih dijelova prirode. Stoga bi ovakva jedna ustanova doprinijela još većoj i boljoj vidljivosti te zaštiti Đurđevačkih pijesaka i Park šume Borik. Đurđevački pijesci kroz organizirane aktivnosti i posjete mogu ponovno oživjeti, a ne da se aktivnosti svode na jedno čišćenje godišnje uz pomoć naših djelatnika na javnim radovima i izviđača iz Francuske- rekao je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

-Ustanova bi mogla kroz svoj redovni rad organizirati brojne aktivnosti za posjetitelje, ali ih i  prijavljivati na projekte te tako osiguravati potrebna sredstva za rad. Ipak je riječ o jedinoj pustinji u EU, vjerujem da je i samo ta činjenica dovoljna da se osiguraju veća sredstava iz EU i njezinih fondova- zaključio je Lacković.

Podsjećamo da je Grad Đurđevac uspješno osigurao 16,2 mil. kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU i Ministarstva za prezentaciju Đurđevačkih pijesaka, izgradnju škole u prirodi i hostela u Park šumi Borik. Ukupna vrijednost iznosi 17,3 mil. kuna. Grad je prijavio je još jedan projekt vezan uz Park šumu Borik, te je tako nastavio raditi na promociji i dodavanju sportskih i turističkih sadržaja kako bi se očuvala borova šuma. Projekt se odnosi na uređenje poučne staze i uređenje trim-staze.

Još prošle godine Đurđevac je pokrenuo i inicijativu za osnivanjem Parka prirode Podravina koji bi obuhvatio područje županije te je tim stručnjaka predvođenih biolozima izradio elaborat zaštićenih područja.